Цени

Всяка цена за  конкретна услуга изисква предварителен оглед или коментар по телефона.Посочените цени са базови и минимални за всеки вид дейност.Крайната цена за всеки обект,зависи от обема на отпадъка или дейността,която се извършва.Консултацията по телефона е най-добрият начин да  зададете вашите въпроси  и да получите конкретна оферта.

*Базови минимални цени за всяка дейност.Конкретна цена се уточнява,според обем и сложност на работата.